Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 746

De gamle metodene for å avdekke kreft er gamle og unøyaktige. Nå kan dataanalyser utviklet ved Norut IT føre kreftbehandlingen fremover.

I lista under finner du informasjon om pågående og nylig ferdige sosialkonsekvensanalyser og andre samfunnsøkonomiske analyser med relevans for utviklingen av olje- og gass-sektoren i Nord.

Nordnorsk økonomi holder farten oppe. Produksjonen vokser, bedriftene omstiller og landsdelen er utpekt som framtidens vekstregion.

Med et nytt elektronmikroskop installert i lokaler til Høgskolen i Narvik, tar både ScanCell, Norut Teknologi og Høgskolen i Narvik et stort skritt fremover.

Norut NIBR Finnmark har foretatt en brukerundersøkelse om hvordan Trygdeetatens innkrevingssentral (TI) kan bedre sin service overfor brukerne i barnebidragssaker.

Hvordan skal vi gjøre det attraktivt for ungdom å bli i distriktene? En mulighet er å gi dem bedre muligheter til å ta aktivt del i vår nye, digitale hverdag.

Forskere ved Norut Samfunnsforskning viser at man kan bygge ut en lønnsom vinterturisme i nord, hvis man satser på de riktige produktene i områder med bredt servicetilbud og lett tilgjengelighet.

Nordområdediskusjonen preges av spørsmål om energipolitikk, miljøvern og teknologiutvikling. Men hva med menneskene i regionen?

Fylkeskommunene i Sør- og Nord-Trøndelag og Trondheim kommune har etablert et regionalt plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn evaluerer arbeidet underveis.

Norut Teknologi har ansatt en ny medarbeider i gruppe for materialteknologi.

Det elektroniske samarbeidet i helse- og sosialsektoren har vokst i omfang de siste årene. Likevel er det fremdeles mange fastleger og sykehus som ikke bruker elektronisk meldingsutveksling. Hva er årsakene til det?

Blir det verdiskaping og lønnsomhet eller "bare" kultur ut av kulturnæringene i nord? Hvilken betydning har kulturnæringene i offentlig og privat sektor?

Sider