Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 746

Forskere fra Norut Samfunn har vært med på et nytt bokprosjekt om urbefolkninger. Boka vitner om fremgang for nord-samene, men også om fortielse av sør-samene i Trøndelag.

Norut Social Science Research Ltd. has initialized a new strategic institute programme (SIP) on the significance of trust as the foundation for development and cooperation in the High North.

Norut Teknologi er i gang med et Interreg III A Nord prosjekt som skal se på mulighetene for kommersiell bruk av hvit løvskog. Prosjektet er en del av Norut Teknologis satsing på miljøteknologi.

Norut IT og Norges geologiske undersøkelse (NGU) prøver ny overvåkingsteknikk med satellitt for å følge utviklingen i de rasutsatte områdene Åknes og Tafjord i Møre og Romsdal.

Under Tromsø Internasjonale Filmfestival stilte Norut IT med utekino sammen med Nordisk Ungdomsfilmfestival (NUFF).

Norut Samfunn starter 2006 med nytt strategiprogram. Målet er å dreie forskningen mot Nordområdeproblematikk.

I en ny antologi settes velferd, arbeidsmarked og forholdet mellom kvinner og menn i Nordens ytterkanter i nord og vest på dagsorden.

Ice mechanics and numerical simulation of ice-structure interaction are major research interests today.

The goal is to develop reliable and efficient methods for calculation of ice forces on structures using computational mechanics by means of mathematical simulation and modelling.

The company combines the knowledge from field measurements and laboratory experiments to establish suitable constitutive models for ice, and use finite element methods for numerical simulation of the interaction between ice and structure.

Mørketida er unik. Mørketida er ikke engang mørk, sier man. Mørketida har blåtonene, og ikke minst - nordlyset.

Kraftbransjen ønsker seg bedre metoder for å beregne hvor mye vann som vil komme i vannmagasinene. Norut IT skal nå utvikle nye metoder for fjernmåling av snøen i fjellet.

Mange uforutsette problemer til tross: Prosjektet med å innføre telemedisinske løsninger for pleie- og omsorgstjenesten er på god vei til å nå målene.

De sju Follo-kommunene hadde ambisjoner om å få til bindende avtaler mellom kommuner, fylkeskommune og staten. Det skulle vise seg vanskelig å oppnå.

Sider