Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 746

Produktutvikling omfatter alle aktiviteter mellom idé og produksjon. Moderne datateknologi gjør det mulig å utvikle virtuelle prototyper hvor produktene kan visualiseres, styrkeberegnes, optimaliseres og testes før fysiske prototyper produseres. Dette medfører redusert utviklingstid og kostnader.

Det går fortsatt bra med den nordnorske økonomien, særlig innen kunnskapsbasert industri, viser Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

Det kommende året blir preget av omstilling for Norut. Norut Gruppens ledelse arbeider nå med å lage en ny strategi for konsernet.

Hvilke forhold har betydning for å lykkes som sjømateksportør? Norut Samfunn kartlegger nå eksportbedrifter.

Ordningen med fastlege ble innført for at alle skulle få en fast allmennlege å forholde seg til. Det er avstand mellom idealer og realiteter, viser en ny Norut-studie.

Konferansen den 17 - 19. oktober trakk ca 110 toppforskere fra hele verden til Tromsø for å diskutere nye forskningsresultat og forbedringer innen flomvarsling og overvåkning.

Olje- og energisektoren ønsker å undersøke vilkårene for likestilling i egne bedrifter. Norut Samfunn fikk oppdraget, og skal i høst gjennomføre spørreundersøkelser i bedriftene.

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Selv har den ikke stemmerett, men kysttorsken har blitt et hett tema i mange politiske debatter i kyst-Norge.

Felles fylkesplan for Trøndelag - et utradisjonelt og vellykket plansamarbeid. Norut NIBR Finnmark og Norut Samfunn har evaluert trøndernes plansamarbeid.

Ubemannede autonome fly (UAV) åpner nye muligheter innen forskning, forvaltning og overvåkning. Norut IT testfløy sitt nyanskaffede fly på Breivikeidet i Troms 1. og 2. september.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Sider