Aktuelt

Aktuelt

NORCE har aktivitet langs hele kysten av Norge etter at Norut ble innfusjonert 1. april 2019.
Fusjon

1.april fusjoneres det nordnorske forskningsinstituttet Norut med det nye, nasjonale forskningskonsernet NORCE.

NORCE

1.april blir en merkedag for forskning i nord når Norut fusjoneres med det nye, nasjonale forskningsinstituttet NORCE. Aldri før har vi hatt et bedre utgangs punkt for å skape økt forskningskraft og nye bærekraftige næringer i hele landsdelen.

Viser 12 artikler av 746

Norut IT har studert landbevegelser i Bam i Iran i tiden rundt jordskjelvet i 2003. Ved å sammenligne bilder fra radarsatellitter kan forskerne måle bevegelse i jordoverflaten.

Opphavsrett på alle bildene: Norut/European Space Agency (ESA)

Kontaktperson Dr.gradsstipendiat Tom Rune Lauknes

Hjørnesteinsbedriften Elkem Aluminium Mosjøen bygger ny anodefabrikk, og Norut NIBR Finnmark har analysert utbyggingen og dens regionale konsekvenser.

De helsefarlige stoffene asbest og PCB var tidligere i utstrakt bruk i byggebransjen. Norut Teknologi har utviklet en ny detaljert oversikt som hjelper til med å finne ut om gamle bygg kan være helseskadelige.

Asbest

Asbest er et naturlig mineral som forekommer i fiberform. Det har en rekke gode egenskaper som har ført til at det finnes flere hundre ulike bruksområder for dette mineralet. Det er ikke brennbart, virker meget isolerende på både varme og lyd, er kjemisk nøytralt og tåler store påkjenninger.

Asbest har vært brukt i Norge siden slutten av 1800-tallet, men det var først mot slutten av 1920-årene at forbruket tok til å øde fra et relativt beskjedent omfang. Forbruket av asbest var på det høyeste rundt 1970.

Et nytt ESA-prosjekt skal utrede hvordan en ny type radarsatellitter kan brukes til å gi forbedret måling av snømengde. Norut IT er prosjektleder.

Arild Buanes, seniorforsker ved Norut Samfunn, er oppnevnt som medlem av programstyret for Norges forskningsråds nye store satsing Havet og kysten.

Åpne kontorlandskap innføres i stadig flere bedrifter og offentlige institusjoner. Men vi vet faktisk ikke om det lønner seg!

Norut IT er prosjektleder for et nytt EU-prosjekt hvor man skal utvikle og prøve ut et nettbasert rollespill til bruk i finskundervisning.

I samarbeid med Luleå Tekniske Universitet og lokalt næringsliv, starter Norut Teknologi i Narvik et prosjekt som skal hjelpe bedrifter i nordre Nordland og Sør-Troms til å bli flinkere på innovasjon og produktutvikling gjennom samarbeide.

Nord-Norge møter framtiden er tittelen på en ny bok som forskere fra Norut Samfunn står bak. Her ser man nærmere på noen av utfordringene dagens og framtidens Nord-Norge står ovenfor.

Toril Ringholms doktorgradsavhandling "Demokrati på dugnad", tar for seg såkalte lokalutvalg og deres rolle som demokratiske aktører i lokal samfunnsutvikling.

Sider