GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active

GameUp: Exergames for Mobility – A Project to Keep Elderly Active

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Springer Publishing Company
År: 
2016