Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.

Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.

Institutt: 
Norut
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
Springer Publishing Company
År: 
2016