Extracting human capital from aggregated data

Extracting human capital from aggregated data

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Del av bok
Publikasjonskanal: 
IEEE conference proceedings
År: 
2016