Numerical Modelling of Masonry Dams Using the Discrete Element Method

Numerical Modelling of Masonry Dams Using the Discrete Element Method

Institutt: 
Norut Narvik
Type publikasjon: 
Del av bok
År: 
2016