Norut

Norut

Norut er et forskningsmiljø som kjennetegnes av tverrfaglighet i spennet mellom samfunnsutvikling og teknologi. 

Våre kunder
Norut utfører oppdragsforskning for industri, næringsliv og forvaltning.

Eksempler på norske kunder er Norges forskningsråd, departement, Norsk Romsenter, Kommunenes sentralforbund, fylkeskommuner og Sametinget.

Blant våre internasjonale kunder er EUs forskningsprogram, ESA, Interreg-programmene og oljeselskap.

Organisasjon
Norut er et av fire selskap i Norutkonsernet, og selskapet ivaretar også konsernfunksjonen. Norut er majoritetseid av Universitetet i Tromsø. Selskapets juridiske navn er Norut Northern Research Institute as.

Norut har kontorer i Tromsø, Alta, Bodø og Bardu. 

Kompetanse
Norut har virksomhet innen ulike forskningsområder.

Forskerne er organisert i fire faggrupper:

Kontakt Norut 
Her finner du kontaktinformasjon til Norut.