Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Norut Alta har bidratt med kunnskap om virkninger av petroleumsvirksomhet i Norskehavet og Barentshavet.

Statoil vil møte uvanlig krevende kontraktsforhold i Russland. Lokale leverandører må med, men de matcher ikke nødvendigvis Statoils standarder.

Norut Alta skal sammen med Møreforskning gjennomføre en studie som oppsummerer erfarte ringvirkninger fra petroleumsvirksomhet.

Økt olje- og gassvirksomhet vil gi nye jobbmuligheter i Finnmark. En ny undersøkelse fra Norut Alta viser at dette gjør fylket mer attraktivt for ungdom.

Arctic Frontiers

Her ser du Norut-forskernes bidrag til årets Arctic Frontiers.

Innovasjon

Norinnova er ikke lenger bare Norinnova. Norut-datteren har vokst seg stor.

Nett-TV

Konsernsjef Ivan C. Burkow i Norut har forventninger til den nye nordområdemeldingen som legges fram i Bodø i dag.

En ilandføring av gass i Ofotenregionen i kombinasjon med offensiv næringspolitikk kan føre til tusenvis av nye arbeidsplasser i området.

Sider