Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Norut følger Goliatutbyggingen. Forsker Trond Nilsen i Norut Alta skriver i denne kronikken om industriprosjekters betydning regionalt.

Hva vet vi om samhandling mellom nabokommuner og Eni Norges Goliatprosjekt? Norut Altas følgeforskningen på Goliat gir svar.

Et helt nytt konjunkturbarometer for Hammerfest speiler utviklingstrekk, utfordringer og rammebetingelser kommunen står overfor.

Høstens konjunkturbarometer ble sluppet 15. november. Mer om status i nord og utsikter framover kan du lese her. Norut er faglig ansvarlig for konjunkturbarometeret.

Lokale bedrifter som høstet store gevinster av utbyggingen av Snøhvitfeltet, er avventende til mulighetene for leveranser til Goliat, ifølge en ny rapport fra Norut Alta.

Lokale bedrifter som høstet store gevinster av utbyggingen av Snøhvitfeltet, er avventende til mulighetene for leveranser til Goliat. De mangler erfaringer og har liten kunnskap om utbygging og drift av et oljefelt offshore. De sitter på gjerdet, og lurer på hva som skal koble dem på Goliatprosjektet.

Det går mot etablering av en maritim næringsklynge i nord. 15. september var 60 deltakere fra maritim industri samlet i Narvik.

Hvilke muligheter finnes for gass, malm og mineralbasert teknologi og industriutvikling i Ofoten? Norut Narvik utreder nå mulighetene for moderne industriutvikling i regionen.

Sider