Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse fra Norut Narvik.

Norut Alta har med sluttrapporten "

Dette er Snøhvit" lagt siste hånd på følgeforskningen av de lokale og regionale samfunnseffekter av Snøhvitutbyggingen.

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Norut-forsker Trond Nilsen disputerte nylig for Ph.D.-graden ved Universitetet i Tromsø om oljeselskapers regionale strategier.

Det kom fram da prosjektleder Sveinung Eikeland fra Norut Alta la fram status for følgeforskninga av Snøhvitutbygginga på ONS 2008 i Stavanger.

Når oljespill er et faktum er det viktig at oljen fanges opp så raskt som mulig. Norut Narvik har evaluert yteevnen til forskjellige typer absorbenter.

Det knytter seg høye forventninger til økt olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. Hva vet vi i dag om regionale ringvirkninger av slik aktivitet?

Sider