Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Over 700 mennesker fra forskning, næringsliv og politikk samles under Arctic Frontiers i Tromsø 24.-29. januar. Norut er en av arrangørene av konferansen.

Eni Norge AS engasjerer Norut Alta-Àltà for å gjennomføre følgeforskning av Goliat-prosjektet og Eni Norges virksomhet i nord.

Et sterkere samarbeid kan gi et gyldent triangel i nord, mellom Andøya, Tromsø og Narvik.

Norut og SINTEF har tatt på fremtidsbrillene. 8. september presenteres scenarier for næringsutviklingen i nord tjue år frem i tid.

Beredskap og teknologi for opprydding etter oljeutslipp har vært i fokus etter flere kystnære forlis den siste tiden. En ulykke i Ofoten nylig, ble en eksamen for gjeldende teknikk.

Forskningsløft i nord blir et skikkelig forskningsløft i Norut. Norut deltar i alle de fem store satsingene de fem neste årene.

Den maritime næringen er fjerde største næring i Nord-Norge, viser en ny undersøkelse fra Norut Narvik.

Norut Alta har med sluttrapporten "

Dette er Snøhvit" lagt siste hånd på følgeforskningen av de lokale og regionale samfunnseffekter av Snøhvitutbyggingen.

Sider