Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

16. mars fyller Norut 25 år. Satellitter, IKT, kaldt klima, bioteknologi, forskningsparker, innovasjon, konsekvensutredninger og nordområdefokus er gammelt nytt i Norut-regi.

I Narvik har de lang erfaring med forskning på kaldt klima. Nå formaliserer Norut Narvik og Høgskolen i Narvik samarbeidet og oppretter et felles senter.

Norut-forsker Trond Nilsen disputerte nylig for Ph.D.-graden ved Universitetet i Tromsø om oljeselskapers regionale strategier.

Det kom fram da prosjektleder Sveinung Eikeland fra Norut Alta la fram status for følgeforskninga av Snøhvitutbygginga på ONS 2008 i Stavanger.

Når oljespill er et faktum er det viktig at oljen fanges opp så raskt som mulig. Norut Narvik har evaluert yteevnen til forskjellige typer absorbenter.

Det knytter seg høye forventninger til økt olje- og gassvirksomhet i Barentshavet. Hva vet vi i dag om regionale ringvirkninger av slik aktivitet?

Kjernekompetansen er knyttet til signalanalyse og bildebehandling, hovedsaklig relatert til:

Sterk vekst i person- og varetransporten under Snøhvitutbygginga har vært en utfordring for veier, havner og flyplasser i regionen. Norut Finnmark har evaluert konsekvensene.

Sider