Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Hvordan kan man unngå at isen river med seg broer og oljeinstallasjoner? Da må man først finne ut hva som skjer inne i isen.

Norut Teknologi utvikler nå oppskrifter på rensing av oljeforurenset jord ved hjelp av mikrober i jorda. Metoden er både rimeligere og mer effektiv enn tidligere rensemetoder.

Når krisen er et faktum og oljen har lekket ut, er det viktig å få kartlagt omfanget av forurensningen raskt. Norut Teknologi har testet et nytt måleinstrument som gjør dette arbeidet lettere.

At giganten Hydro/Statoil i større grad vil orientere seg mot internasjonale farvann, er et signal som utfordrer lokale og regionale strategier.

Narvik kan få sin første store teknologibedrift innen olje- og gassindustrien. Norut Teknologi har i en lengre periode arbeidet for å få Vetco Gray til å etablere seg i Narvik.

Det viser den siste rapporten fra Norut NIBR Finnmark i prosjektet "Følgeforskning Snøhvit". Du finner den

på rapportsidene våre.

Med målrettet innsats har Narvik gode muligheter til å trekke olje-og gassrelatert virksomhet til byen. Men da må det handles nå.

Utbygginga av Snøhvitfeltet endrer arbeidsmarkedet i Finnmark. Pendlinga øker og arbeidskrafta samles på færre steder.

Sider