Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Miljøteknologi utgjør et viktig og framtidsrettet satsingsområde for Norut Narvik. Våre virksomhetsområder innenfor dette fagområdet omfatter foreløpig:

Norut NIBR Finnmark skal studere Snøhvitutbyggingas regionale muligheter, og hvordan analyser av nærings-, sosiokulturell og regional utvikling kan bidra til planlegging og virkemiddelutforming.

Norut Narviks forskningsgruppe innen konstruksjonsteknikk utfører forsknings og utviklingsoppgaver av høy kvalitet innen flere områder:

Sider