Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Andelen kvinner i Olje- og energibransjen er lav, men kanskje kommer kvinnene, viser en ny rapport fra Norut Samfunn.

I lista under finner du informasjon om pågående og nylig ferdige sosialkonsekvensanalyser og andre samfunnsøkonomiske analyser med relevans for utviklingen av olje- og gass-sektoren i Nord.

Olje- og energisektoren ønsker å undersøke vilkårene for likestilling i egne bedrifter. Norut Samfunn fikk oppdraget, og skal i høst gjennomføre spørreundersøkelser i bedriftene.

"Jeg bestrider ikke de nasjonaløkonomiske gevinstene ved norsk petroleumsaktivitet eller de stormaktpolitiske aspektene". Les hele leserinnlegget.

Flere flytter til og færre flytter fra Hammerfest-regionen etter at Snøhvit-utbygginga startet. Det viser en rapport fra Norut NIBR Finnmark, som følger utviklingen i kjølvannet av Snøhvit.

Miljøteknologi utgjør et viktig og framtidsrettet satsingsområde for Norut Narvik. Våre virksomhetsområder innenfor dette fagområdet omfatter foreløpig:

Norut NIBR Finnmark skal studere Snøhvitutbyggingas regionale muligheter, og hvordan analyser av nærings-, sosiokulturell og regional utvikling kan bidra til planlegging og virkemiddelutforming.

Norut Narviks forskningsgruppe innen konstruksjonsteknikk utfører forsknings og utviklingsoppgaver av høy kvalitet innen flere områder:

Sider