Olje og gass

Olje og gass

Aktuelt

Konsernsjef Ivan C. Burkow, Norut.
Kronikk

KRONIKK: Nord-Norge trenger en ny generasjon politikere som kan avslutte bygdekrangelen og bygge tillit over fylkesgrensene.

Kartutsnitt av Arktis.
Petro

- En merkedag for landsdelen, søkergruppen og Norut. Slik oppsummerer konsernsjef Ivan C. Burkow etableringen av et nasjonalt senter for petroleumsforskning i Arktis.

Norut satser sammen med Høgskolen i Narvik på å bygge opp et forskningsmiljø på Mo.

Norut skal kartlegge mulighetene for et LNG-anlegg i Narvik.

KRONIKK: Det er forskjell på å tenke langsiktig industrielt og kortsiktig finansielt. Norutforsker Inge Berg Nilssen forsvarer kommunale investeringer i nordnorsk oljeutvikling.

Norut Narvik gjennomfører for tiden to tunge forskningsprosjekter, hvor man skal studere gassbasert prosessering av malm og mineraler. LKAB deltar aktivt i prosjektene og bidrar med finansiering.

Norut Alta gjennomfører kontinuerlig analyser knyttet til samfunnsmessige og økonomiske sider ved olje- og gassutviklingen i Nordområdene.

Sider