Om Norut

Om Norut

Norut er et nasjonalt forsknings- og innovasjonsselskap med ståsted i Nord-Norge. Selskapet fusjonerer med NORCE tidlig i 2019.
 

Ansatte:         130
Omsetning:    134 mill (2017)
Konsernsjef:   Ivan C. Burkow
Styreleder:      Morten Hald

Norut Northern Research Institute er et tverrfaglig forsknings- og innovasjonsselskap som leverer tjenester av høy kvalitet og god anvendbarhet for våre oppdragsgivere. Vi er lokalisert i alle de tre nordnorske fylkene, og har spesiell kompetanse på nordområdene. Norut bygger på over 30 års erfaring og ivaretar både grunnforskning, anvendt forskning og kommersialisering.

Kunder
Våre kunder er myndigheter, forvaltning og næringsaktører i Norge og utlandet.

Selskap (gjelder fram til høsten 2018)
Norut-konsernet består av fire selskap: 

UiT Norges arktiske universitet er majoritetseier i Norut-konsernet. 

VedleggStørrelse
PDF icon eierkart_2016.pdf562.85 KB
PDF icon arsberetning_2017_norut.pdf138.45 KB