Aksjonsprogrammet

Aksjonsprogrammet

Startår

Startår: 
2013

Sluttår

Sluttår: 
2013
Samarbeidspartnere: 

Universitetet i Tromsø, NorInnova.

Programmet tar sikte på å styrke regionens konkurransekraft innen næringsrettet FoU.

Dette skal oppnås ved å utvikle gode relasjoner mellom FoU-miljø, næringsliv og regionale myndigheter samt ved å bidra til næringsrettede strategier i FoU-miljøet.

Kontaktperson for Aksjonsprogrammet: Jan Roger Iversen