Arctic Petroleum Centre (ARCex)

Arctic Petroleum Centre (ARCex)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2021
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere: 

UiT Norges arktiske universitet (prosjektleder), UiB, Akvaplan-Niva, UNIS, UiO, NTNU, NGU, UiS, IRIS, Statoil, Eni Norge, Det norske oljeselskap, Lundin, GDF Suez E&P, Conoco Phillips, Tullow Oil, Dong E&P.

Noruts rolle i prosjektet er å lage et system for UAS basert på deteksjon og merking av isfjell, samt kartlegging av marine pattedyr.