Automatisk oljesølovervåking og varsling fra satellittdata (GlobOilRisk)

Automatisk oljesølovervåking og varsling fra satellittdata (GlobOilRisk)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2016
Samarbeidspartnere: 

KSAT (prosjektleder). Norsk regnesentral. Met.no. UiT Norges arktiske universitet.

Oljeutslipp fra skip og offshore-installasjoner, enten ulovlig eller fra ulykker, kan medføre store miljøskader. Med økt maritim trafikk og oljeutvinningsaktivitet nær sårbare områder er faren for skader fra oljeutslipp av økende bekymring. 

Tidlig varsling av oljesøl er viktig for å begrense potensielle miljøskader, men også for å ta miljpøsyndere og dermed bidra til færre ulovlige utslipp. 

Satellittdata gir muligheter til å å oppdage oljesøl og lokalisere forurensingskilden i områder man ellers ikke ville hatt mulighet til å overvåke, og er et effektivt verktøy til å hjelpe nasjonale myndigheter med overvåking av havområdene. på basis av oppdagede søl kan myndighetene gjennomføre videre etterforskning med f eks fly eller patruljebåter. 

I dag blir slik overvåking gjennomført med manuell inspeksjon av satellittbaserte radarbilder. For effektiv overvåking er det viktig å kunne overvåke store områder og kontrollere dem ofte. Manuell inspeksjon er lite kostnadseffektivt.