AVISENT

AVISENT

Startår

Startår: 
2015

Sluttår

Sluttår: 
2017
Oppdragsgiver: 

ESA

Bruk av Sentinel1-data til snøskreddeteksjon.