Forretningsmodeller for innovasjon og internasjonalisering av prosessindustrien for SMB-er

Forretningsmodeller for innovasjon og internasjonalisering av prosessindustrien for SMB-er

Startår

Startår: 
2016

Sluttår

Sluttår: 
2017

Norut Narvik deltar i et Interreg Nord VA-prosjekt sammen med institutter og selskaper fra Nord-Finland og Nord-Sverige. Prosjektets mål er å forbedre konkurransedyktigheten for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB-er) knyttet mot prosess-, gruvedrift og energiindustrier.

Gjennom kontakt med næringslivet skal behovene og mulighetene for FoUoI dokumenteres, og nye forretningsmodeller utvikles, som for eksempel utarbeidelse av produkttjenestesystemer. Man ønsker nye innspill, til utvikling og formidling av prioriterte EU-finansieringsprogrammer.

Prosjektet er et resultat av sammenslåingen av to prosjektsøknader, som begge skal involvere kontakt med prosessindustrien og SMB-er knyttet opp mot industrien. Et delprosjekt skal samle innspill fra prosessindustrien og SMB-er til en oppdatering av «Veikart for Prosessindustri-innovasjon».

Forrige versjon av veikartet ble skrevet i 2012, og ble brukt av EU til utforming av prioriteringsrekkefølgen til flere finansieringsutlysninger for prosessindustrien. Man ønsker nå en oppdatering av veikartet for å være forberedt på endringer og ny utvikling, som f. eks. «IoT» (Internet of Things).

Den andre vinklingen i prosjektet er å undersøke bruken av alternative forretningsmodeller, hvor leverandørene ikke bare tilbyr et produkt, men også tjenester eller funksjonaliteter knyttet til produktet. Dette kan føre til et utvidet marked og bedre lønnsomhet, men krever imidlertid også at det tas hensyn til risikodeling og forståelse for prosessen som anvender produktet.