D'Liver FSY

D'Liver FSY

Startår

Startår: 
2013

Sluttår

Sluttår: 
2013
Forskningsområde: 
Samarbeidspartnere: 

Målet med prosjektet er å utvikle metoder for kvantifisering av FSY i rotteplasma.