Drivers for increased use of the Northern Sea Route (DriversNSR)

Drivers for increased use of the Northern Sea Route (DriversNSR)

Startår

Startår: 
2013

Sluttår

Sluttår: 
2015
Oppdragsgiver: 

Utenriksdepartementet

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapsgrunnlaget for velinformerte beslutninger hos relevante aktører hva angår skipsfart gjenom Nordøstpassasjen.

Prosjektet er finansiert gjennom Utenriksdepartementets Nordområdemidler til arktisk samarbeid og Barents2020.