Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner

Effektivisering av høsting etter raudåte ved hjelp av droner

Startår

Startår: 
2018

Sluttår

Sluttår: 
2020
Oppdragsgiver: 

Regionalt forskningsfond Nord. Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere: 

Calanus.