The Emergence of a new petroleum province in the High North – integrated or fragmented? (PETROSAM 2)

The Emergence of a new petroleum province in the High North – integrated or fragmented? (PETROSAM 2)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2016
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd. Program: PETROSAM.

Samarbeidspartnere: 

UiT - Norges Arktiske Universitet. IRIS.

Temaet for prosjektet er vilkårene for utvikling av en robust petroleumsprovins i nord, basert på forvaltningen og utnyttelsen av petroleumsressursene i Barentshavet og de nære havområdene i Arktis. Vi er her opptatt av både drivkrefter, forutsetninger og konsekvenser.

Et kjernepunkt er i hvilken grad petroleumsvirksomheten som et nytt, dynamisk element bidrar til å skape samspill og synergier, eller spenninger og konflikter.

Prosjektet ledes av UiT.