Energieffektive bygninger i arktiske kommuner (EEBAK)

Energieffektive bygninger i arktiske kommuner (EEBAK)

Startår

Startår: 
2017

Sluttår

Sluttår: 
2019

Norut Narvik deltar i et Interreg Nord VA-prosjekt angående energieffektivisering av bygninger. Prosjektets hovedmål er å øke Nordkalottens kommuners kompetanse innen energieffektivisering av bygg i arktisk klima.                                 

Ved en gjennomgang av lavenergihusprosjekter og gjennomførte energisparingstiltak på eksisterende bygningsmasse, ønsker man å identifisere den mest tilgjengelige og beste teknologi for energieffektivisering av bygninger. Kunnskap og erfaringer fra de individuelle kommunene skal samles og videreformidles til alle aktører i prosjektet.

De første implementeringene av passiv- og lavenergibygg i Nordkalotten er utført de siste 10 årene. Deling av kunnskap vedrørende praktisk erfaring fra drift av bygninger kan komme andre prosjekter til gode. Forsinkelser i tidsbegrensede forskningsprosjekter har ofte ført til manglende oppfølging av lavenergibyggprosjekter. Under prosjektets tidsløp skal prosjektpartnere gjøre en systematisk vurdering av sine respektive tidligere prosjekter, samt samle erfaring og data fra andre lavenergibyggprosjekter.

På grunn av at teknologien for lavenergibygg er en relativt moden teknologi, har støtteordningen i Norge for energieffektivisering av bygg skiftet fokus til rehabilitering av eksisterende bygg. Derfor skal prosjektet også fokusere på effektivisering av eksisterende bygg.