Evaluering av plan- og bygningsloven (EVA-Plan)

Evaluering av plan- og bygningsloven (EVA-Plan)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2018
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere: 

NIBR (prosjektleder),  UiT, NMBU, TØI, Universitetet i Umeå, Universitetet i Ålborg, Københavns Universitet, Kungliga Tekniska Høgskolan, Technische Universitat Berlin.

Prosjektet skal evaluere plandelen av Plan- og bygningsloven, og skal studere hvordan plan- og bygningsloven fungerer i praksis og hvordan den er samordnet med andre lover (sektorlover). Prosjektet skal evaluere om, og eventuelt i hvilken utstrekning, plandelen fungerer etter intensjonene.

Les mer om prosjektet hos NFR.