Evaluering av Samarbeid om etisk kompetanseheving (EvEtikk)

Evaluering av Samarbeid om etisk kompetanseheving (EvEtikk)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2015
Oppdragsgiver: 

Kommunenes sentralforbund (KS)

Samarbeidspartnere: 

Høgskolen i Buskerud og VestfoldKirkhaug Consulting

Sluttevaluering av prosjektet "Samarbeid om etisk kompetanseheving".