Finnmarksanalyser

Finnmarksanalyser

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2011
Oppdragsgiver: 

Internt prosjekt

Nettstedet ble etablert i 2011 som en oppfølger av Finnmarksstatistikken, og inneholder analyser av befolkningsutvikling, arbeidsmarkedsutvikling og næringsutvikling i Finnmark. Statistikken er innhentet fra offentlige kilder, i hovedsak fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Målet med Finnmarksanalyser er formidling av oppdatert statistikk om de viktigste utviklingstrekk i Finnmark, gjennom korte tekster og relevante figurer om utviklingen på fylkes-, region- og kommunenivå, og sammenlignet med landet.