Flyttemotiv og bostedsvalg

Flyttemotiv og bostedsvalg

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd, DEMOSREG.

Samarbeidspartnere: 

NIBR. Prosjektleder Kjetil Sørlie.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til oppdatert og ny kunnskap om bo- og flyttemotiver, med basis i tidligere forskning, data fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen fra 2008, samt fra Det registerbaserte flyttehistoriematerialet 1964-2008, som ligger i SSB.