Flyttemotiver og bostedsvalg

Flyttemotiver og bostedsvalg

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd, forskningsprogrammet DEMOSREG.

Samarbeidspartnere: 

Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR og Norut Tromsø

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til oppdatert og ny kunnskap om bo- og flyttemotiver, med basis i tidligere forskning, data fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen fra 2008, samt fra Det registerbaserte flyttehistoriematerialet 1964-2008, som ligger i SSB.