Følgeforskning av regionale ringvirkninger av utvikling og drift av Goliatfeltet

Følgeforskning av regionale ringvirkninger av utvikling og drift av Goliatfeltet

Startår

Startår: 
2009

Sluttår

Sluttår: 
2017
Oppdragsgiver: 

Eni Norge as

Samarbeidspartnere: 

Norut Tromsø

Prosjektet skal følge de regionale fordelinger av kontrakter i utbygging – og driftsfase, følge endringer i regionale bedrifter med kontakt med Goliatprosjektet, følge hvordan Goliatprosjektet utvikles i relasjon med offentlige regionale aktører i nord.

Videre skal prosjektet dokumentere hvordan utbygging og drift påvirker logistikk til og fra regionen og internt i regionen, og gjennom surveyer analysere hvilken posisjon Goliat har for ungdom ved de videregående skolene i Hammerfest, Alta og Nordkapp.

Avtalen mellom Eni Norge AS og Norut løper fra 2009 til 2017.