Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer

Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer

Startår

Startår: 
2012

Sluttår

Sluttår: 
2014
Oppdragsgiver: 

Norges Forskningsråde

Samarbeidspartnere: 

NordRegio