Gender and innovation in Norway (VRI 3)

Gender and innovation in Norway (VRI 3)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2016
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd.  Program: Virkemidler for FoU og regional innovasjon - VRI.

Samarbeidspartnere: 

Nordlandsforskning. Trøndelag forskning og utvikling.

Prosjektet Gender and innovation in Norway skal videreutvikle kunnskapen fra forskningen som VRI har finansiert så langt. I prosjektet skal en se ulike regionale analyser i forhold til hverandre, og generere mer generell kunnskap og teorier om innovasjon, innovasjonspolitikk og virkemiddelbruk på regionalt nivå.

Forskningsspørsmålene som står sentralt er hvordan kjønnsperspektivet tas opp i VRI-prosjekt og innovasjonsaktiviteter som støttes av VRI, og i hvilken utstrekning VRI bidrar til en kjønnet forståelse av innovasjon. Forskerne vil lete etter potensielle endringer i innovasjonsdiskursene gjennom de ulike VRI-periodene og se etter regionale variasjoner.

Prosjektleder er Nordlandsforskning ved Elisabeth Ljunggren.