GOOSEHUNT

GOOSEHUNT

Startår

Startår: 
2011

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd (forskningsprogrammet Natur og næring)Fylkesmannen i Nord-TrøndelagDirektoratet for naturforvaltning)

Samarbeidspartnere: 

NIKUAarhus Universitet, Institutt for Bioscience

Antallet kortnebbgjess som hekker på Svalbard er i kraftig vekst. Dette har ført til økning i beitekonflikter med landbruksinteresser på fastlandet. Å effektivisere høstjakten på kortnebbgås kan redusere konfliktene. Dette vil bli undersøkt gjennom prosjektet GOOSEHUNT.

Målet med GOOSEHUNT er å utvikle en lokalbasert gåsejakt som både er bærekraftig og som ivaretar landbrukets behov. Prosjektet tar sikte på å utvikle kunnskap og forvaltningsmodeller som støtter opp om et økonomisk bærekraftig landbruk, gjennom samarbeid mellom bønder, jegere, naturforvaltning og andre lokale interesser.

Nord-Trøndelag er valgt som studieområde ut i fra de store økonomiske tap som vårrastende kortnebbgjess representerer for gårdbrukerne i dette fylket. Prosjektet har en tverrfaglig innfallsvinkel der både natur- og samfunnsvitenskapelige disipliner inngår.