Innomed

Innomed

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2014
Forskningsområde: 
Oppdragsgiver: 

Helsedirektoratet.

Kartlegging av tiltak som kan øke mestirngen blant eldre.