Integrert overvåking i nord - Snøinformasjon fra fjernmålte data (RDA Snø)

Integrert overvåking i nord - Snøinformasjon fra fjernmålte data (RDA Snø)

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

RDA og Innovasjon Norge.

Samarbeidspartnere: 

Senter for fjernteknologi (leder)

Prosjektet er et underprosjekt til “Integrert overvåkning i nord” som styres av Senter for fjernteknologi i Tromsø. Prosjektet skal utvikle innovative teknologier for overvåkning av snø og is.

Prosjektet har tre arbeidspakker:
- overvåkning av snødekke
- overvåkning av snøens vannekvivalent
- overvåkning av isbreer

I alle arbeidspakkene skal det utvikles prototypesystem som skal demonstreres.