Join-In (no)

Join-In (no)

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningråd. EU-programmet AAL.

Samarbeidspartnere: 

UNN; NST - Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (Norge) Helmholtz Zentrum München - German Research Center for Environmental Health (Tyskland) Diakonie München-Moosach. (Tyskland) Inst)itute of Technology, Carlow (Irland) PASIFE (Tyskland), Valentia technologies (Irland), Happywise oy (Finland), Bull Hungary (Ungarn).

Prosjektet er en del av den europeiske satsingen AAL som er et frittstående europeisk samarbeid om innovative IKT-baserte løsninger for et samfunn med en aldrende befolkning.

Join-In skal bidra med å nå dette målet ved å hjelpe eldre til å delta i morsomme og sosiale aktiviteter basert på spillteknologi. Norut og de norske partnerne fokuserer spesielt på treningsspill. Brukerne skal kunne bruke tjenestene som utvikles gjennom sitt TV.