Joint organization for branding the High North / Opplevelser i Nord

Joint organization for branding the High North / Opplevelser i Nord

Startår

Startår: 
2010

Sluttår

Sluttår: 
2013
Oppdragsgiver: 

Norges forskningsråd 

Samarbeidspartnere: 

Forskningsprogrammet "Opplevelser i nord" drives av et konsortium som består av Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Harstad, Nordlandsforskning, Norut Alta og Bioforsk. Programmet ledes av førsteamanuensis Øystein Jensen fra Handelshøgskolen i Bodø.

Utgangspunktet for prosjektet er etableringen av selskapet Nordnorsk Reiseliv AS. Vi vil gjennom følgeforskning studere etablering, virksomhet og resultat. Vårt hovedfokus vil være på å avdekke fremmende og hemmende faktorer knyttet til eierskap, organisering og finansiering, samt ulike interessenters involvering med og syn på virksomheten.

I en større sammenheng handler studien om fellesmarkedsføringsorganisasjoner. "Alle” synes å være enige om viktigheten av denne typen organsisasjoner, men det finnes lite systematisk kunnskap om dem. Vi spør:

  • Hva kjennetegner denne typen organisasjoner i et internasjonalt perspektiv?
  • Er det mulig å identifisere noen ”best practice”?
  • I så fall, hva kjennetegner ”best practice”?
  • Hvordan kan Nordnorsk Reiselivs virksomhet og resultat plasseres i dette ”landskapet”? 

    Prosjektet er et delprosjekt i forskningsprogrammet "Opplevelser i nord", gjennom programmet Forskningsløft i Nord som ble etablert i 2009. Målet til programmet er å styrke og videreutvikle forskningskompetansen i Nord-Norge innenfor arktisk teknologi og reiseliv.