Key favtors for increased use of the Northern Sea Route (Drivers Fram)

Key favtors for increased use of the Northern Sea Route (Drivers Fram)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2014
Oppdragsgiver: 

Norsk Polarinstitutt

Samarbeidspartnere: 

Fridtjof Nansens Insitutt, Akvaplan-niva og Capia AS.

Prosjektet er en del av flaggskipet "Havisen i polhavet, teknologi og avtaleverk".