Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunen som samfunnsutvikler

Startår

Startår: 
2008

Sluttår

Sluttår: 
2009
Oppdragsgiver: 

Kommunal-og moderniseringsdepartementet

Samarbeidspartnere: 

Norut Alta og UIT