Kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester (KSLT)

Kompetansesenter for luftfartsbaserte tjenester (KSLT)

Startår

Startår: 
2015

Sluttår

Sluttår: 
2018
Oppdragsgiver: 

RDA/Troms fylkeskommune, Norges forskningsråd.

Samarbeidspartnere: 

Lufttransport, UiT Norges arktiske universitet  

Kompetansesenteret skal utvikle tjenester basert på bemannede og ubemannede fly som vil møte behovene maritim næring og olje- og gassnæringene har for overvåkning i nordområdene.

Denne teknologien er helt nødvendig for å kunne utføre operasjoner på et miljømessig forsvarlig og kostnadseffektivt vis.

I dette prosjektet skal det forskes frem system for bruk i ishåndering, oljevern og søk og redning i nordområdene. Systemene skal flys på både bemannede og ubemannede fly og kunne distribuere data i sanntid.