Kostn.-og gevinst ved bruk av teknologi i pleie-og omsorg

Kostn.-og gevinst ved bruk av teknologi i pleie-og omsorg

Startår

Startår: 
2008

Sluttår

Sluttår: 
2009
Oppdragsgiver: 

Kommunenes Sentralforbund