Low Carbon Self-Sufficient Community (Arctic Energy)

Low Carbon Self-Sufficient Community (Arctic Energy)

Startår

Startår: 
2016

Sluttår

Sluttår: 
2018
Oppdragsgiver: 

INTERREG Nord.

Samarbeidspartnere: 

Micropolis Oy (prosjektleder), Centria UAS; Lapland UAS (Finland), Luleå Tekniska Universitet (Sverige), UiT Norges arktiske universitet, Campus Narvik og Campus Tromsø. 

Arctic Energy har som langsiktig mål å skape bærekraftige, småskala arktiske energisystem som er selvforsynt med fornybar energi (FE). Prosjektet samler FoU-aktører fra Sverige, Norge og Finland for å dele kunnskap og erfaringer om FE-produksjon, energieffektivisering og smartgrid.

Prosjektet har som mål å skape et simuleringsverktøy for design av selvforsynte energisystemer spesielt tilpasset for nordiske utkantsstrøk. Nettverksbygging med små og mellomstore bedrifter som tilbyr tjenester innenfor fornybar energi inngår også i prosjektet.