Marine bioaktive lipider

Marine bioaktive lipider

Startår

Startår: 
2012

Sluttår

Sluttår: 
2014
Forskningsområde: 
Oppdragsgiver: 

MABIT

Samarbeidspartnere: 

Universitetet i Oslo

Prosjektets formål er å syntetisere marine lipider og analoger i stor skala og bygge opp kompetanse i synteseoppskalering.