Mauken-Blåtind søf

Mauken-Blåtind søf

Startår

Startår: 
2015

Sluttår

Sluttår: 
2015
Oppdragsgiver: 

Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg.

Samarbeidspartnere: 

UiT Norges arktiske universitet, Senter for bygdeforskning

Etterprøvingsprogram for sammenbinding og utvidelse av Mauken og Blåtind skytefelter i Indre Troms. Prosjektet omfatter temaene reindrift, landbruk, friluftsliv og hytter.