Naturfare infrastruktur flom og skred

Naturfare infrastruktur flom og skred

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2015
Oppdragsgiver: 

NVE, Jernbaneverket, Statens Vegvesen.

Kartlegge bevegelse ved bruka av InSAR-teknologi i et område ved Bergen.