NettTrim

NettTrim

Startår

Startår: 
2013

Sluttår

Sluttår: 
2014
Oppdragsgiver: 

Troms fylkeskommune

Samarbeidspartnere: 

Hovedmålet for prosjektet er å etablere et grunnlag for forskningsprosjekter rettet mot eldre og fysisk aktivitet.

En ønsker å etablere en felles forståelse av området gjennom workshops hvor en presenterer eget arbeid for hverandre og diskuterer dette. I prosjektet ønsker en å definere den endelige målgruppen og prøve ut online trening, både exergames og spillbasert teknologi, identifisere mulige forretningspartnere og mulige produkter og tjenester.