Norsk jernbaneteknisk senter (NorJeTS)

Norsk jernbaneteknisk senter (NorJeTS)

Startår

Startår: 
2014

Sluttår

Sluttår: 
2014
Samarbeidspartnere: 

Jernbaneverket. Nordland fylkeskommune. LKAB. Utenriksdepartementet. Harsh weather testing network. Luleå railway research center. Luleå tekniska universitet. Interreg IV A Nord.

Norsk Jernbaneteknisk Senter "NorJeTS" skal være Norges fremste jernbanetekniske kompetansearena for FoU, testing av tekniske løsninger samt kompetanseutvikling med hovedfokus på tungtransport og virksomhet i kaldt klima.

NorJeTS er etablert som en selvstendig forskningsgruppe i forskningsinstituttet Northern Research Institute Narvik AS (Norut Narvik). Senterets overordnede formål er å bidra til utvikling av sikker og kostnadseffektiv jernbanetransport.